Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΑΚΗ

Η εταιρεία “ΚΟΡΑΚΗ” ιδρύθηκε το 1993 στην Σίφνο και εδρεύει μέχρι σήμερα  στην περιοχή Ασπροβούνι, παράγοντας πιστοποιημένα αδρανή υλικά και έτοιμο σκυρόδεμα. Έχοντας ως εφαλτήριο την αγάπη και το μεράκι,  η εταιρεία μας με επαγγελματισμό και συνέπεια προσφέρει άριστης ποιότητας υλικά και υπηρεσίες.

Η εταιρεία αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος “ΚΟΡΑΚΗ” αποκαθιστά πλήρως του λατομικούς χώρους, σεβόμενη το περιβάλλον και το θεσμικό και νομικό πλαίσιο.  Στόχος της είναι η περιβαλλοντική ανάπλαση των χώρων εξόρυξης μέσω της αναδάσωσης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Τα αδρανή υλικά είναι υψίστης ποιότητας και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πελατών μας. Στις εγκαταστάσεις μας θα βρείτε άμμο, άμμο (Β’ ποιότητας), γαρμπίλι, χαλίκι, 3Α και πέτρες τα οποία φέρουν πιστοποίηση CE.
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Η εταιρεία μας επίσης μπορεί να σας προμηθεύσει με έτοιμο σκυρόδεμα διαφόρων ποιοτήτων, το  οποίο και φέρει πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.