Παραγωγή Σκυροδέματος

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Η εταιρεία μας επίσης μπορεί να σας προμηθεύσει με έτοιμο σκυρόδεμα διαφόρων ποιοτήτων, το  οποίο και φέρει πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 . (Πιστοποίηση 9001:2015)