Εξόρυξη Αδρανών Υλικών

 

ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τα αδρανή υλικά είναι υψίστης ποιότητας και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πελατών μας. Στις εγκαταστάσεις μας θα βρείτε άμμο, άμμο (Β’ ποιότητας), γαρμπίλι, χαλίκι, 3Α και πέτρες τα οποία φέρουν πιστοποίηση CE. (Πιστοποιητικό CE)